információ kérés

 Hétköznap 8.00-16.00
0036701988877

HAVI AKCIÓ !!!

DEKORÁCIÓ

Hírlevél

Vásárlói tájékoztató ÁSZF

  

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 
 
Üdvözöljük a HO-HO Bt. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.bolthely.hu/dekoraciosanyag weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.
 
Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról.
 
A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.
 
A szerződés nyelve magyar.
 
A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. 
 
Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
 
Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:
 
 
Név: HO-HO Bt.                                                         
Székhely, levelezési cím : 2310 Szigetszentmiklós, Emelkedő utca 7. Képviselő neve: Horváth György
Cégjegyzékszám: 13-06-061921                                            
Bejegyző Bíróság neve: Pest Megyei Bíróság
Adószám: 28454797-2-13                                             
Közösségi adószám: HU-28454797-2
Számlavezető pénzintézet: CIB BANK
Számlaszám: 10700512-42396905-51100005
IBAN számlaszám:
E-mail cím: info@diszcsomagoloanyag.hu                     
Telefonszám: 70-198-8877                                       
                                                                   
 
 
 
2.1.       Felelősség
 
Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
 
Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
 
A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
 
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 
Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.
 
Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
 
Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.
 
2.2.       Szerzői jogok
 
A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
 
A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
 
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
 
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.bolthely.hu/dekoraciosanyag domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.
 
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
 
A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.
3.             a honlapon történő vásárlás
 
 
A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül. Egyes szolgáltatások, így a vásárlás azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, ezért a Honlapon történő vásárlás feltétele az érvényes regisztráció.Felhasználó a Honlapon  regisztrálni a Honlap jobb oldalán található „Bevásárlókosár” menüpont alatt található „Regisztráció” gombra kattintva, a megjelenő „Regisztrációs felület”értelemszerű kitöltését követően a „Regisztráció” gombra kattintva tud.
 
Felhasználónak a regisztrációhoz a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:
 
-          Email cím
-          Jelszó
-          Teljes név
-          Telefonszám
 
A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót, mely e-mail tartalmazza a Felhasználó Honlapra történő belépéséhez szükséges adatokat, így az általa választott felhasználói nevet és a jelszavát.
 
Felhasználó a regisztráció során megadott adatait a Honlapra történő belépést követően a „Bevásárló kosár” menüpont alatt található „Személyes adatok” feliratra kattintva módosíthatja.
 
Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@diszcsomagoloanyag.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
 
A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.
Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
 
3.2.            Megrendelés
 
A Honlapon történő bejelentkezést követően a Felhasználó megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre. Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.
Felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Hozzáadás a kosárhoz” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket, és helyezheti kosarába.  Ugyanezen a felületen tudja megadni a termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával.
 
Felhasználónak lehetősége van továbbá elküldeni a terméket ábrázoló oldal „linkjét” a Honlap segítségével e-mailen keresztül, az által kiválasztott személy részére az „Elküldés egy ismerősnek” gombra kattintással, valamint a „Kedvencekhez” gombra kattintással kedvencei közé helyezni a terméket. Felhasználó ugyan ezen a felületen kérdést tehet fel a termékkel kapcsolatban a Szolgáltatónak a „Kérdés küldése” gombra kattintással, illetve a „Nyomtatható változat” gombra kattintással könnyen ki tudja a terméket ábrázoló képet nyomtatni.
 
A „Hozzáadás a kosárhoz” gombra kattintást követően megjelenő felületen értesíti Szolgáltató a Felhasználót, hogy a terméket sikeresen elhelyezte a kosárba.
 
a.      Ezen a felületen a  „Vissza” gombra kattintással a Felhasználó visszatérhet a termék leírását tartalmazó oldalra, valamint a Honlap bal oldalán található kategóriákba rendezett terméklistából folytathatja a Honlap termékei közötti böngészést, vásárlást. 
b.      Felhasználót ugyan ezen a felületen a „Rendelés elküldése” gombra kattintást követően a Honlap, a „Rendelési adatok megadása” felületre navigálja.
 
Ha a Felhasználó kosárba helyezte az összes megrendelni kívánt terméket, akkor a képernyő jobb oldalán található „Bevásárló kosár” menüpont alatt található rövid összegző felületen, ellenőrizni tudja a kosárban elhelyezett tételek számát, valamint a megrendelt termékek összegét.
 
Amennyiben a Felhasználó nem kíván tovább válogatni a termékek között, úgy a Honlap bal oldalán található „Bevásárló kosár” menüpont alatt található „Megrendelés véglegesítéséhez kattintson ide” feliratra kattintva visszatérhet a „Rendelési adatok megadása” felületre, ahol a „Megrendelés tartalma” menüpont alatt, egy összegző felületen Felhasználó megtekintheti a kosárban elhelyezett termékek részletes listáját, azok pontos mennyiségét valamint a megvásárolni kívánt termékek értékének összegét.
Ezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából az „X” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud.
 
Fontos, hogy a Honlapon a minimum rendelési érték 2000 Forint, ezért kérjük, hogy a Honlapon történő böngészés és megrendelés során erre legyen figyelemmel. Felhasználónak csak ezen összeg feletti megrendelés esetén jelenik meg a megrendelés folytatásához szükséges adatkitöltő felület.
Felhasználónak a „Rendelési adatok megadása” menüpont alatt található felületen van lehetősége megadni a szállítási címét, választhatja ki a fizetési módot a jelölő négyzetek kipipálásával, valamint a számlázási címét.
Felhasználónak a rendelés folytatásához szükséges elfogadnia jelen ÁSZF-et az oldalon található jelölő négyzet kipipálásával.
 
Ezt követően a „Véglegesítés” gombra kattintva Felhasználó a „Rendelési adatok ellenőrzése” összegző oldalon ellenőrizheti megrendelni kívánt termékek listáját valamint az általa megadott adatok helyességét és a választott fizetési és átvételi módot. A „Vissza” gombra kattintva Felhasználó visszatérhet a „Rendelési adatok megadása” felületre, ahol módosítani tudja az egyes adatbeviteli hibákat. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva Szolgáltató a „Rendelés sikeresen leadva” felületen tájékoztatja Felhasználót a megrendelés sikerességéről.
 
Minta megrendelésére a Szolgáltató nem biztosít lehetőséget.
 
3.3.            Termékek ára
 
A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, mert az árak tartalmazzák a csomagolás költségét is.
 
A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.
 
3.4.            Adatbeviteli hibák javítása
 
Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).
 
3.5.            Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
 
A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.  
 
Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.
 
E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között.
 
Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.
 
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 
 
 
 
Készpénzben, az áru ingyenes átadópontokon történő átvételekor. Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató átadópontjai valamelyikén (Szigethalom vagy Szigetszentmiklós)  fizeti meg a termék vételárát készpénzben a Szolgáltató vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére a Felhasználó a fizetést követően jogosult.
 
Fizetés utánvétellel:  
 
a.      Amennyiben a Honlapon megrendelt termék a Magyar Posta igénybevételével kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a postai alkalmazottnak teljesítse készpénzben.
b.      Amennyiben a Felhasználó a Honlapon megrendelt terméket a Magyar Posta, Posta Pontján illetve a Mol Posta Ponton kívánja átvenni, úgy a Felhasználó a megrendelés végösszegét az átvételkor utánvétellel tudja megfizetni készpénzben.
 
3.7.            Számla
 
Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően Felhasználó részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.
 
3.8.            Szállítás
 
A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a Magyar Posta igénybevételével kerül kiszállításra az online rendelés során a Felhasználó által megadott címre. Magyar Posta hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket postai csomagként. Amennyiben Felhasználó ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.
Felhasználónak továbbá lehetősége van a megrendelt terméket a Magyar Posta, Posta Pontján illetve, a Mol Posta Ponton is átvenni. Az átvételi pontokról, azok pontos címéről következő linkre <Posta pont>  vagy <Mol pont> kattintva tájékozódhat a Felhasználó.
 
 
3.9.            Szállítási költségek
 
A megrendelés kiszállításának költségeiről a következő linkre [KÖLTSÉGEK] kattintva tájékozódhat a Felhasználó, amely a jelen ÁSZF részét képezi.
 
3.10.        Szállítási határidő
 
A megrendelés kiszállításának határideje 1-5 munkanap.
 
A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.
 
A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.
Afogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha
a)    a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b)    a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.
 
3.11.        Személyes átvétel
 
Felhasználó a megrendelt termékeket személyesen is átveheti a választható átadópontok valamelyikén. A termék átvételének legkorábbi időpontjáról Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót. A személyes átvételre a kiválasztott átadópont leírásában megjelölt nyitvatartási időben kerülhet sor azt követően, hogy Szolgáltató értesítette Felhasználót arról, hogy megrendelése átvehető.
Amennyiben Felhasználó személyes átvétel esetén, a megrendelt árut 7 naptári napon belül nem veszi át, úgy Szolgáltató jogosult a Felhasználó megrendelését és regisztrációját is törölni.
 
 
 
4.1.            Elállási jog gyakorlásának menete
 
 
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).
 
Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 
a) a terméknek,
b)több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
 
Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
 
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken (kattintson ide) keresztül elérhető elállásinyilatkozat - mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
 
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
 
Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
 
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
 
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
 
Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
                                                                                                   
A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
 
Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
 
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
 
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 
 
4.2.            Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:
 
a)      olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Az ilyen termékek visszavétele a kereskedőtől nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható. (pl. paróka, hajháló, harisnya....)
 
b)      olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
 
c)      olyan termék esetében, melyet kifejezetten a Fogyasztó részére, névre szólóan készítettek (névre szóló szalvéta, gyertya szett monogramos)
 
d)      olyan termék esetében, melyet kifejezetten a Fogyasztó részére méretre szabtak ( méterre rendelhető dekoranyagok)
 

Bevásárlókosár

HÍREK
ŐSZI SZÜNET !!!!!
2019.OKTÓBER 27-TŐL NOVEMBER 4-IG A 
WEBÁRUHÁZ ÉS AZ ÜZLET SZABADSÁG MIATT ZÁRVA !

MINDEN TERMÉK KÉSZLETEN VAN !
20.000 Ft FELETT A SZÁLLÍTÁS INGYENES !
3 VÁSÁRLÁS UTÁN TÖRZSVÁSÁRLÓI KEDVEZMÉNY !
SZEMÉLYES ÁTVÉTELI LEHETŐSÉG MÁR MÁSNAP !

Partnereink

 partner logoWebáruház készítés és bérlés

0.19 mp
törzsvásárlói program

SSL biztonságos vásárlás     Webáruház bérlés